بایگانی برچسب ها: پزشکی

پردازش تصاویر پزشکی

یکی از حوزه های کاربردی پردازش تصویر، حوزه پزشکی است که به دلیل ارتباط با سلامتی انسان از حساسیت و دشواری های خاصی برخوردار است. تصویر برداری از اعضای بدن برای اولین بار توسط ویلهلم کنراد رونتگن فیزیکدان آلمانی و استاد دانشگاه ورزبورگ (wurzburg)  آلمان در شب ۸ نوامبر سال ۱۸۹۵ میلادی همزمان با کشف […]