بایگانی برچسب ها: پروژه

چشمک زدن LED با میکرو AVR

یکی از پروژه های ساده ای که می توانید با میکرو انجام دهید، چشمک زدن LED متصل به میکروکنترلر است که با استفاده از دستورات خاصی و به کمک برنامه نویسی C می توانید این کار را انجام دهید. البته چشمک زدن LED راه های دیگری از چشمک استفاده از تایمر کانتر نیز دارد که […]