بایگانی برچسب ها: فرکانس

جبران سازی فرکانس تقویت کننده های آپ امپ

یکی از مسایلی که در طراحی تقویت کننده های آپ امپ وجود دارد مسئله پایداری است که باید لحاظ شود. اگر چه طراحی یک تقویت کننده ساده بنظر می رسد ولی باید برخی مسایل از جمله پایداری و جبرانسازی را در نظر گرفت. در این بین در ادامه به این موضوع پرداخته می شود. زمانی […]