بایگانی برچسب ها: رنگ

فضاهای رنگی در پردازش تصویر

رنگ یکی از ویژگی های اساسی تصویر است که در بررسی آن موضوعات مختلفی نظیر فیزیک نور ، ساختار بینایی انسان ، دوربین ها و نمایشگرها دخیل می باشند. در علم پردازش تصویر کار بارنگ و فضاهای رنگی مختلف بسیار پر کاربرد است فضاهای رنگی به ۳ دسته کلی تقسیم می شوند: ۱- فضاهای رنگی […]