بایگانی برچسب ها: تصویر

بازیابی تصویر

یکی از کاربرد های پردازش تصویر بازیابی تصاویری است که دچار تخریب شده اند . باید توجه داشته باشیم که فرایند بازیابی تصویر با فرایند بهبود تصویر متفاوت است . در بهبود تصویر هدف ایجاد یک حس بینایی مطلوب در ناظر است  در حالی که در بازیابی تصویر هدف معکوس کردن فرایند تخریب است . […]