دسته: پروژه

راه اندازی سون سگمنت در میکرو

راه های مختلفی برای نمایش شماره به کمک میکرو وجود دارد یکی از این روش ها سون سگمنت است که شامل LED هایی در خودش است که بر اساس پایه هایی که در روی آن قرار دارد امکان روشن شدن و خاموش کردن این چراغ ها وجود دارد. به کمک میکرو میتوان این دیودهای نورانی […]

چشمک زدن LED با میکرو AVR

یکی از پروژه های ساده ای که می توانید با میکرو انجام دهید، چشمک زدن LED متصل به میکروکنترلر است که با استفاده از دستورات خاصی و به کمک برنامه نویسی C می توانید این کار را انجام دهید. البته چشمک زدن LED راه های دیگری از چشمک استفاده از تایمر کانتر نیز دارد که […]

راه اندازی موتورهای DC و پله ای با AVR

موتورهای DC دارای مدارات درایو گوناگون و الگوریتم های مختلفی برای کنترل می باشند و این موتورها دارای امکانات و ویژگی هایی هستند که از ابزارهای گوناگون برای کنترل این موتورها استفاده می شود. یکی از این کنترل کردن ها، استفاده از میکروکنترلر AVR می باشد که دارای مزایای زیادی می باشد. مهم ترین ویژگی […]