دسته: دسته‌بندی نشده

تفاوت بین سطح CMOS و TTL

در برنامه نویسی و طراحی مدارات الکترونیک سطوح منطقی و سیگنال از اهمیت زیادی برخوردار هستند. سطوح TTL و CMOS از جمله این سطوح هستند در ادامه با این سطوح آشنا می شوید.